Jaký je skutečný účel auditu?

K tématu audit v DP se vyjádřila i advokátní kancelář MSB Legal:

Tiskové prohlášení Advokátní kanceláře MSB Legal v.o.s. („AK“) ve vztahu k auditu DPP.

Zajímavé z pohledu možného porušení právních či interních předpisů generálním ředitelem Lichem je toto tvrzení:

"AK má za to, že pokud je dotčený „audit“ prováděn na základě veřejně dostupné Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi hl. m. Prahou a Mgr. Václavem Láskou a dále předložených dokladů (tedy dopisu primátora hl. m. Prahy adresovaného GŘ DPP, kterým primátor oznamuje zadání auditu a dále interního pokynu GŘ DPP ukládajícího všem zaměstnancům povinnost součinnosti), jsou veškeré informace a doklady takto předávané osobám provádějícím audit poskytovány protiprávně. Zadání tohoto tzv. auditu trpí výraznými procesními vadami a GŘ DPP nebyl bez dalšího oprávněn umožnit Mgr. Václavu Láskovi (tím méně dalším spolupracujícím osobám, jež ani nemají jakoukoliv povinnost mlčenlivosti) přístup do prostor DPP a k dokumentům, jejichž obsah je navíc v řadě případů kryt obchodním tajemstvím."

 

Viz také:

Rittig se může smát...

Pracují v Equita Consulting hlupáci?

Láskův audit ztrácí sílu

Která jízdenka je kvalitnější?

Audit DPP podle Svobody odhalil dvojí verze smluv

Audit připravený na zakázku dálkovým absolventem plzeňských práv je neprůkazný

Důležitý je, kolik platil dopravní podnik za tu jednu jízdenku, to se domnívám, že pro daňového poplatníka je klíčový

Fundovaní analytici Transparency International ve sporu M. Dvořák - CET 21

Jaký je skutečný účel auditu?

Detektiv Láska

Láska - mistr trestních oznámení

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Něco v auditu nehraje

Primátorova one man show

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte

Zastupitel Berka: Podle zákona při ceně zakázky nad 2 miliony korun mělo zastupitelstvo vypsat veřejnou soutěž