Fundovaní analytici Transparency International ve sporu M. Dvořák - CET 21

Stanislav Beránek, který často vystupuje v tzv. kauzách DPP proti vedení M. Dvořáka (např. reportáž v ČT v listopadu 2011), působí dojmem špičkově vzdělaného odborníka s mnohaletou praxí v auditu, účetnictví v rozličných odvětvích a firmách.

Na dnešním jednání soudu ve výše zmíněném sporu ve věci revitalizace vestibulů metra ovšem na dotaz právního zástupce M.D. ohledně jeho kvalifikace připustil, že je středoškolsky vzdělán. Na upřesňující otázku se soud dozvěděl, že GYMNÁZIUM.

Jeho kolega, budoucí bývalý advokát, Mgr. Láska, jehož bombastická prohlášení z nedávné doby (...u DP ukradeno 500 milionů atd.) si zcela jistě si vybavíte, 21.7.2012 na svém facebookovém profilu uvedl:

"Musím přiznat, že ne všem odborným ekonomickým otázkám rozumím."
 
Ve svědecké výpovědi 21.6.2013 v již zmíněné při mj. uvedl:
"My sami jsme se nezabývali cenovými náležitostmi...vlastní šetření jsme nedělali, my jsme tam neměli žádné znalce či ekonomy.".
 
Čtenáře prosím o srovnání předchozího Láskova výroku s bodem 2.2.10 na str.6 Láskovy proslulé analýzy (resp. "Prověrky vybraných skutečností"), kde v kapitole revitalizace vestibulů metra, Láska vytýkal M.D. u dosud nerealizovaného obchodu nápadně nízké prodejní ceny):
"K dosaženým kupním cenám v korunách za m2 pozemků uvádíme, že jsou výrazně nižší, než jsou odhadní ceny podle cenové mapy."
 
V analýze určené k dehonestační kampani Láska svými bulvárními prohlášeními napadá nízké ceny, ovšem jeho výpověď před nezávislým soudem říká, že se cenou nezabýval.... Tento rozpor potvrzuje prohlášení bývalého gen. ředitele Licha (spolu s Doc. Svobodou objednatelé celé promyšlené PR akce), a to:
Celou mediální akci jsem dělal pro primátora, pro jeho podporu
 
Připomeňme si slova kárného žalobce ČAK ve věci vyloučení Lásky z komory:
  • "Nikdo není oprávněn o někom prohlašovat, že se dopustil trestné činnosti či ji organizoval."
  • Láska " ... evidentně zapomněl, že již nepracuje u policie, kde lze obvinit kohokoli ze spáchání čehokoli."

Přestože skupina okolo Lásky nedisponuje potřebným vzděláním, praxí, kvalifikací či akreditací (soudní znalec z oboru nemovitostí či ekonomie), nic jí nebrání neustále opakovat fabulace o "... kontinuálním páchání trestné činnosti v DP".

Viz také:

Audit připravený na zakázku dálkovým absolventem plzeňských práv je neprůkazný

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Blížící se konec mediální frašky ?

Britské listy k Transparency International

Detektiv Láska

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Jaký je skutečný účel auditu?

Je Transparency International sama součástí korupční mašinérie ?

Kontrola v pražském dopravním podniku?

Láska - mistr trestních oznámení

Na každého se něco ušije...

Něco v auditu nehraje

Netransparentní Transparency

Tlačenice auditorů

Transparency International ČR poškozuje ČR

Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou.

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte