Do DP se vracejí Dvořákovi lidé...

První zprávy uveřejnily včera tento článek. Odhlédneme-li od hodnocení jeho obsahu, je třeba zmínit pozitivní stránku věci - autor článku Bartoš (na rozdíl od jiných novinářů) dal prostor i "druhé straně", a to doplněním o vyjádření bývalého ekonomického ředitele Štiky. K tomuto tématu viz také zde a zde.