Celá Praha se diví.

Uvádí ve svém článku na parlamentních listech opoziční zastupitel Lédl.

Svými slovy " Nová pražská „vláda“ (Rada hl. m. Prahy) si totiž od listopadu loňského roku velice rychle zvykla na to, že jí média, a zprostředkovaně i veřejnost, zobou z ruky. Předpokládá, že cokoli udělá, bude vykládáno jako další krok v boji proti korupci a za Prahu krásnější a transparentnější." naprosto přesně popisuje současnou situaci, kdy jakékoliv, byť zjevně nepravdivé prohlášení primátora je automaticky pokládáno za dogma, o kterém není třeba pochybovat ani diskutovat. Nejkřiklavějším příkladem budiž tvrzení o miliardových úsporách, které zajistil p. Lich smluvními ujednáními s dodavatelem tramvají T15. Přesun dodávek do budoucích let s sebou totiž, pokud nebyl původní smluvní vztah z r. 2006 upraven dodatkem, naopak nese navyšování ceny tramvají o tzv. indexaci (inflaci). Pravděpodobně tedy nepůjde o žádnou úsporu, ale o významné zvýšení jednotkové ceny tramvají.

Je také zajímavé, že s eskalací situace p. Lich ve svých prohlášeních navyšoval hodnotu jím dosažených úspor. Zpočátku hovořil o jednotkách, později o stovkách milionů a tato spirála se zastavila u již výše zmíněné miliardy. Dá se tedy předpokládat, že kdyby dozorčí rada s odvoláním Licha posečkala třeba do prosince, při tomto téměř logaritmickém růstu úspor by DP nakonec žádné dotace nepotřeboval.

 

Viz také:

Chabé vedení Prahy

Chlív v DP a krystalicky čisté hospodaření současného vedení Prahy

Co dělal primátor Svoboda? Nic, samý sliby.

Další připravované úspory primátor Svobody

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Kde je uspořená libra ?

Nehospodárnost DP

Otázky, které by měly být položeny...

Primátor Svoboda - mistr miliardových úspor