Budoucí bývalý generální ředitel odvolán z představenstva

Primátor Svoboda komentuje pro Lidovky.cz odvolání V.Licha:

"Vůbec tomu nerozumím, nechápu to, pan generální ředitel pracuje výtečně, má rozjednány nákupy tramvají a dnes podal trestní oznámení na základě forenzní analýzy, takže udělal přesně to, co jsme si všichni přáli. A nechápu to, když se taková věc stane, že odpoledne přijde někdo a odvolá ho."

Komentář k výše uvedenému:

  • Jaký je dle primátora význam slova "výtečně"? Podle našeho názoru během za působení současného vedení dospěl DP téměř k platební neschopnosti, s největší pravděpodobností došlo ke spáchání několika závažných trestných činu, zcela byly paralyzovány interní procesy, poradenské zakázky byly a jsou zadávány pouze vybraným spřízněným osobám, úspěšně byla (ve spolupráci s ROPID) zahájeno snižování podílu MHD na přepravených osobách...
  • Práce p. Lásky byla primátorem klasifikována již několikrát, vždy odlišně. Nejprve se jednalo o audit, následně o právní posouzení, nyní se hovoří o forenzní analýze. Má-li primátor k dispozici výsledky forenzní analýzy, je překvapivé, že je k podpisu připraveno několik dalších smluv (mj. s KPMG, toho času zaměstnavatelem zastupitele za Tůmy), jejichž předmětem plnění je právě forezní analýza. Nejde v tomto případě o neefektivní náklad na již existující a dodaný (byť pouze k rukám tajemníka primátora a jeho sekretariátu) forenzní audit? Pokud práce p. Lásky je postačující k podání trestního oznámení, jsou další kroky z pohledu DP zbytečné, dokazování je věcí policie a nemělo by zatěžovat DP.
  • Povšimněte si prosím, že primátor hovoříci o tom. že "Lich udělal to, co jsme si všichni přáli", používá pluralis majestatis. Smlouva s Láskou byla totiž uzavřena z (libo)vůle jeho veličenstva primátora Bohuslava I., bez vědomí Rady hl.m. Prahy, Dozorčí Rady...
  • Označením "někdo" primátor pravděpodobně myslí statutární orgán, jednajícím v souladu s pravomocemi jemu udělenými valnou hromadou. Primátor pravděpodobně zapomněl na léto 2011, kdy vehementně prosazoval tzv. německý model, znamenající výrazné posílení zodpovědnosti a pravomocí dozorčí rady....

Viz také:

Dopravní podnik povedou manažer Lich a politik Nouza

Audit DPP podle Svobody odhalil dvojí verze smluv

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Jaký je skutečný účel auditu?

Je primátor týmový hráč?

Něco v auditu nehraje

Neprůhledný výběr šéfa dopravního podniku

Personální politika v DP a bankrotář ve funkci jeho finančního ředitele

Trestní oznámení na současné statutární orgány DPP

Bývalý ekonomický šéf dopravního podniku žaluje současné vedení