Bojovník za pravdu Landa

Pan Landa (reportér ČT), který zveřejnil ve svých reportážích informace ohledně vztahu DP a Neograph, v rozhovoru, který poskytl 16.2. v ČT, uvádí tato zajímavá tvrzení:

  1. "...když se podíváte na kauzu jízdenek, tak ta problematická smlouva neleží nikde v trezoru dopravního podniku, ale ta byla uzavřena až mezi společností Neograf a firmou Cokeville Assets na Panenských ostrovech..."
  2. "...my pak jako novináři ověřujeme, jsou-li pravdivé nebo ne."

Ad 1) P. Landa zřejmě z obavy blížícího se šetření jeho nezávislé žurnalistiky Radou ČT poněkud mění svá původně nekompromisní vyjádření o vyvádění peněz z DP na Panenské ostrovy. Je pozitivní, že po necelých 3 měsících od zveřejnění své první reportáže pochopil, že DP neměl a nemá přímý vztah s výše jmenovanou společností.

Ad 2) P. Landa měl pro pokračování své reportáže vyjádření jednak od orgánů DP (o které vehementně usiloval), jednak stejné jako zde. Protože však zřejmě nevyhovovalo jednostrannému zaměření jeho reportáže, rozhodl se je nevyužít.

Dospěl tedy p. Landa k závěru, že jemu předložené kopie sdělení od Policie ČR či respektovaného soudního znalce jsou nepravdivé?