Bohuslav Svoboda pochybil a způsobil Praze více než milionovou škodu

Server lidovky.cz zveřejnil informaci o tom, že podle policie ČR prošetřila činnost bývalého primátora a dospěla k závěru, že "...Lásku totiž najal, aniž by o tom rozhodla rada města, navíc kvůli auditu pro dopravní podnik. Praze tak měl způsobit škodu přes milion korun."

B. Svoboda se na téže stránce k článku vyjádřil, komentář k jeho demagogickým tvrzením následuje:

a) "Nevím sice jak jsem měl zákona porušit..."

Pan bývalý primátor pravděpodobně nečetl zákon o hl. m. Praze, jasně definující pravomoci primátora. Dozvěděl by se, že bez schválení Rady není oprávněn uzavírat jakékoliv právní vztahy..

Viz: Policie stíhá českobudějovického primátora, sám podepsal milionovou smlouvu

b) "došlo k rozvázání mnoha pochybných kontraktů"

Láskův tzv. audit, o kterém sám senátor prohlásil, že auditem nebyl (pouze mapování personálních vztahů), audit, jehož členové opět dle Lásky nebyli ani znalci, ani auditoři, poukázal na 10 problematických okruhů. Mimo jiné na outsourcing autodopravy, dle Lásky nevýhodný, ovšem podle analýzy zpracované pro dozorčí radu v r. 2012 pro DPP šetřící cca 15 mil. Kč ročně. Závěry o nevýhodnosti v oněch 10ti pseudokauzách jsou v 8 případech již vyvráceny právními stanovisky zadanými DPP v letech 2012-13. Hlavní závěry oponentních analýz ke stažení zde.

c) "špatné hospodaření  dopravního podniku“ resp. „největší pražskou firmu neřídili správně“

Je zajímavé sledovat, jak se podle Svobody špatné hospodaření DPP přes jeho deklarace o Lichem dosažených úsporách neustále zhoršuje. Vysvědčením jejich společného působení v DPP bylo zvýšené zadlužení podniku o 8 miliard, propad ziskového podniku do ztráty (DPP byl v zisku naposledy za působení M. Dvořáka, po jeho odchodu je každoročně ve ztrátě cca 400 mil. Kč). Náklad na provoz 1 km byl v roce 2013 o 11% vyšší než za M. Dvořáka.

Viz Zamyšlení nad výsledky činnosti Licha a Svobody

Výsledky DPP (rok 2013 ve srovnání s rokem 2011)

Nyní k samotnému článku:

d) „Radou to prošlo, primátor má právo to rozhodnout, má na to rozpočet. Byl to požadavek Transparency…“

Pokud by Svoboda měl k dispozici rozhodnutí Rady, nebyl by stíhán. Pozoruhodný je argument o požadavku Transparency. Znamená to, že MHMP je řízen požadavky TIC?

e) „… ten člověk přece nemohl být placen někým, koho vyšetřuje…“

Druhá smlouva s Láskou, sepsaná za účelem vyhotovení trestního oznámení, byla přece placena vyšetřovaným, tedy DPP. Toto rozdělení ovšem zavání účelovostí – obcházením zákona, neboli rozdělením zakázky na dvě, které nepodléhají soutěžnímu právu. Sluší se také připomenout, že „ten člověk“ účtoval DPP vyšší hodinové sazby než jím vyšetřovaná AK Šachta.

f) „…městu umožnil stamilionové zisky tím, že se díky auditu přerušily penězovody z dopravního podniku…“

Jaké stamiliony má Ondračka na mysli? K žádným úsporám nedošlo, což je vidět i z oficiálních výkazů DPP. Náklady jsou vyšší o 7%, a to při poklesu odježděných kilometrů.

Závěrem článku je informace pocházející od NFPK, a sice: Od ledna 2007 do února 2008 měl získat provizi z tisku jízdenek ve výši 73 milionů korun. Toto tvrzení má ovšem drobnou vadu. Neograph realizoval dodávky jízdenek do DPP od února 2008, přičemž první faktura za dodávku jízdních dokladů od Neograph do DPP je z 4.3.2008, a to na částku 661 521,- Kč. Celkové dodávky od Neograph ve fondem zmíněném období 1/ 2007- 2/2008 tedy byly necelý milion a přitom Neograph vyplatil provize 73 milionů?

Viz také:

Zastupitel Berka: Podle zákona při ceně zakázky nad 2 miliony korun mělo zastupitelstvo vypsat veřejnou soutěž

Advokát Láska ...intenzivně spolupracuje s člověkem, jenž byl v minulosti několikrát v hledáčku policie.

Audit připravený na zakázku dálkovým absolventem plzeňských práv je neprůkazný

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

"Láskova" vila