Audit DPP podle Svobody odhalil dvojí verze smluv

V pořadu OVM (a následně na stránkách ČT) se uvádí:

"Ty závěry auditu ukazují velice závažné věci. Kdybych to měl říct hodně obecně, nikdy jsem si nepředstavoval, že v něčem může být tak velký Augiášův chlév, jako byl v dokumentaci dopravního podniku," přiznal Svoboda.Jediné zjištění, které Svoboda prozradil, je zřejmě běžná praxe vytváření dvojích verzí smluv s odlišnými údaji, které mohly být využity při různých jednáních."

Podrobněji bude možno analyzovat výše uvedená slova až po zveřejnění výsledků auditů. Prozatím je vhodné poukázat alespoň na některá pravidla oběhu významných smluv platná ve zkoumaném období:

  • Třístupňová kontrola nově uzavíraných smluv (před podpisem smlouvy statutárním orgánem byly smlouvy na každé straně parafovány útvarem, který uzavření smluvního závazku požadoval, následně parafovány ekonomickým a právním oddělením
  • Platně uzavřené (tj. oběma stranami podepsané) smlouvy byly ukládány v registru (s vyjímkou těch, kde pod smluvní pokutou hrozilo prozrazení citlivých údajů - např. o marži operátorů u SMS jízdenky). 
  • Došlé faktury se likvidovaly ve vazbě na platnou smlouvu (event. objednávku, která však má náležitosti smlouvy). Na daňovém dokladu tedy musely být uvedeny evidenční čísla smlouvy objednatele, tedy DP.

Prosíme případné čtenáře této stránky o pomoc - sdělte laskavě na tento email vaši představu o tom, jak prakticky využít výše zmíněnou úvahu, tj.  dvojích verzí smluv s odlišnými údaji pro různá jednání. Vezměte v úvahu 3 principy naznačené výše.

Viz také:

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte

Nehospodárnost DP

Srovnání do r. 2010

Primátor: Hospodaření DPP zkoumá audit

Smlouvy k prověření

Tlačenice auditorů

Velký úklid začíná