Ad LN 16. 2.: Padělané jízdenky drolí obhajobu Rittiga a spol.

Lidové noviny v rubrice "DOPISY REDAKCI" otiskly následující vyjádření:

Výběr dodavatele byl v souladu se zákonem
DPP při volbě dodavatele jízdenek (Neograph a Státní tiskárna cenin) vycházel z doporučení ÚOOZ – národní centrály proti padělání – a soudního znalce, bývalého kriminalisty dr. Musila.
Dr. Musil, uznávaná kapacita, se kterou bylo a je nutné řešit otázky zlepšování ochrany proti padělání, ve svém posudku v roce 2007 uvedl: „V ČR je v oblasti ceninového papíru jediným působícím výrobním subjektem firma Neograph, a. s., a v oblasti ceninového tisku požívá nejlepšího renomé Státní tiskárna cenin.
Výběr dodavatele byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, což opakovaně potvrdil i příslušný úřad (ÚOHS).
V roce 2009 byly jízdenky DPP v kriminalistickém sborníku dány za vzor zabezpečení ostatním dopravním podnikům. „… změny ve výrobě jízdenek MHD v Praze emise 2008/9 potvrdily oprávněnost tohoto postupu, neboť zatím nebyly zjištěny žádné poznatky, že by se padělatelé na jízdenky znovu zaměřili a jejich padělání ve větší míře zrealizovali. Nelze ovšem vyloučit, že se mohli zaměřit na jízdenky hromadné dopravy v jiných městech, neboť jejich jištění v krajských městech není na požadované úrovni.
Obchodní ředitel Neograph V. Sitta ml. vždy deklaroval mimořádnou kvalitu jízdních dokladů dodávaných DPP společností Neograph, ještě v květnu 2011 DPP sděluje, že „… současné jízdenky jsou z pohledu ceny/kvality (zabezpečení) ve své nejoptimálnější podobě. Odklon od současné specifikace považuji za hazard s ochranou ekonomických zájmů DP (tržby).
Jediný zabezpečovací prvek, který nedokázali padělatelé v roce 2011 překonat, byl v ploše barvený zelený papír, výlučně vyráběný pro DPP firmou Neograph. Kvalita jízdenek užívaných DPP po ukončení spolupráce s firmou Neograph se zhoršila, jak ve svědecké výpovědi v roce 2014 uvedl soudní znalec Musil.
Ivo Štika,
bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy"

Viz také:

Jízdenka jako cenina - vratká konstrukce obvinění

Jízdenky jsou o třetinu levnější ?

Která jízdenka je kvalitnější?

Kvalita jízdních dokladů

Neograf - stručný přehled

Neograph - dlouholetý strategický partner Státní tiskárny cenin

Nové jízdenky MHD

Policejní teorie o miliónové škodě (se rozplývá)

Svědecká výpověď - Ing. Abraham

Vladimír Sitta ml. stíhán pro držení dětské pornografie

Vladimír Sitta stále tvrdí, že Neograph dodával jízdenky dvakrát předražené