Poznámky na okraj

Prohlášení firmy Škoda k článku HN

Tisková zpráva společnosti Škoda Transportation uvádí na pravou míru informace z článku HN: Lež: Cena zakázky V článku zaznělo, že Dopravní podnik hl. m. Prahy do tramvajových dílen do roku 2001 investoval 851 milionů korun. Pravda: Tato částka je hodnota investic do celých opraven OZT za minulá...
Celý článek

Prodej tramvajových opraven

Stručně: Prodej majetku v takovém rozsahu podléhal (a podléhá) souhlasu představenstva, dozorčí rady a valné hromady (kterou tvoří Rada hl.m.Prahy). Na celém procesu "prodeje" (prodej=byl záměr na dobu určitou převést opravny tramvají na ŠT;majetek, tj. budovy atd. může být za...
Celý článek

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Článek LN uvádí: "Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun, hlavní město začne omezovat rozsah MHD..." Pověřená GŘ Češková k situaci v témže článku uvádí: "Musíme hledat další rezervy, musíme zastavit zbytné marketingové projekty, zredukovat právní a poradenské služby," řekla Magdalena...
Celý článek

Bezpečnostní systém

Dnešní prezentace fondu zde. Za zmínku stojí především str. 8, kde se operuje s termínem pravděpodobně pravdivá informace (= logicky skloubena s jinými, zapadá do kontextu, odjinud ale potvrzena není). Stejně jako v "kauze" Neograph se DP vytýká fakt, že zadal zakázku v souladu se zákonem o...
Celý článek

Smlouvy k prověření

iDnes 13.2.2012 v článku V zakázkách pražského Dopravního podniku se opakují stále stejná jména uvádí: "Nechávám si vypracovat forenzní audit pochybných smluv. Jde o smlouvy na SMS jízdenky i nejrůznější IT projekty nebo na obrazovky v metru. Auditoři musí prověřit jednotlivá řízení i...
Celý článek

Úspory nového vedení

Na čtvrtek 16.2.2012 od 10:00 je ohlášena tisková konference DP v tomto složení: Magdalena Češková – zastupující generální ředitel Bohuslav Svoboda – primátor Josef Nosek – náměstek primátora pro oblast dopravy Jedním z bodů prezentace má být: Úspora nákladů - dosažení výhodných cen...
Celý článek

Deloitte k SMS jízdence

Renomovaná poradenská společnost Deloitte ve své zprávě ze 17.8.2008 vypracované pro Magistrát hl.m.Prahy uvádí: Na str. 6 "Ze základního srovnání dostupných informací o výnosech z prodaného jízdného přes 3 distribuční kanály - papírová jízdenka, SMS jízdenka, m-peněženka-vyplývají...
Celý článek

SMS jízdenka v r.2008 a dnes

7.5.2008 se tématu věnoval Ekonom (https://ekonom.ihned.cz/c1-24570450-nenapadny-prachosaj), ze kterého citujeme: "Bezhotovostní placení mýtného, jízdného, parkovného či zdravotnických poplatků je velmi nákladné. Provozovatelé systémů "spolykají" 30 i více procent z tržeb." "Nabízí se ale...
Celý článek

Neograf - stručný přehled

Níže uvedené informace měl koncem roku 2011 k dispozici Doc.Mudr.Svoboda, tehdejší primátor hl.m. Prahy a zároveň i členové dozorčí rady DP. Dopravní podnik hl. m. Prahy zadal zakázku na výrobu jízdních dokladů v souladu s doporučením specialistů Útvaru pro odhalování organizovaného...
Celý článek

Tyto stránky se zabvývají zejména tzv. kauzou Neograph. Souhrn naleznete v článku Neograf - stručný přehled.

Ve fotogalerii budou průběžně zveřejňovány jízdní doklady, užívané v ČR. Můžete si tedy udělat představu o tom, jak vypadá jízdenka, která slovy policií předvolaného svědka má tradičně nejvíce ochranných prvků v Evropě (zelená 16 Kč, výrobce Neograph). Také zjistíte, jak vypadá sice levnější, ale podle dalšího svědka, soudního znalce, jízdenka s nižší kvalitou ochrany (bílá 24 Kč, výrobce STC). Snad již první pohled na jízdenky z Ostravy, Pardubic a alternativního dopravce z Prahy naznačí, kde mohou být případné rozdíly mezi těmito doklady.

Viz také:

Kvalita jízdních dokladů, Která jízdenka je kvalitnější?